facebook
Ordrer afgivet før kl. 14.00 afsendes straks | Gratis forsendelse over 80 EUR

Ombytning, returnering og reklamation

Hvordan bytter eller returnerer du varen?
Du kan returnere eller bytte varen til en anden inden for 14 dage, indtil du modtager forsendelsen.

Læg den ubrugte vare sammen med alt tilbehør i den originale kasse. Pak kassen grundigt ind (folie eller indpakningspapir er tilstrækkeligt - den originale kasse må ikke tapes med klæbemiddel, da det vil ødelægge den) for at undgå beskadigelse eller tab af varerne. Send os en e-mail for at fortælle os, om du ønsker at returnere eller ombytte varerne sammen med dit ordrenummer.

Send varerne til Topshelf s.r.o., Tulkova 763/8, 19800 Prag 9, Tjekkiet.Reklamationer
Hvis du ønsker at fremsætte en reklamation for varer købt hos os, skal du først læse reklamationsproceduren.


1. Enhver forsinkelse eller brug af varer med en defekt kan medføre, at defekten forværres og resulterer i, at varerne bliver forringet, hvilket kan være en grund til at afvise kravet.

2. Garantiperioden for varerne er 24 måneder og begynder på datoen for modtagelsen af varerne.

3. Garantiperioden må ikke forveksles med varens levetid, dvs. den periode, som varen kan holde ved korrekt brug og pleje, herunder vedligeholdelse, i betragtning af dens egenskaber, dens formål og forskelle i intensiteten af dens anvendelse.

4. Hvis køberen efter modtagelsen af varen konstaterer, at varen ikke er i overensstemmelse med den bestilte vare, eller hvis varen er behæftet med en mangel, skal han straks underrette sælgeren herom.

5. Hvis der opstår en defekt ved den købte vare, har kunden ret til at gøre denne defekt gældende.

6. En mangel defineres som en ændring i varens egenskaber, der skyldes anvendelse af uegnet materiale eller materiale af dårlig kvalitet, manglende overholdelse af produktionsteknologien eller forkert udformning.

7. En mangel anses ikke for at være en ændring af varens egenskaber, der er opstået i garantiperioden som følge af slitage, misbrug, utilstrækkelig eller ukorrekt vedligeholdelse, naturlige ændringer i de materialer, som varerne er fremstillet af, skader forårsaget af brugeren eller tredjemand eller anden ukorrekt indgriben.

8. En fordring anses for at være korrekt fremsat, hvis de varer, som der gøres krav på, er fuldstændige, og kravet ikke hindres af generelle hygiejneprincipper. Kunden har pligt til at præsentere de varer, der er omfattet af kravet, rengjorte, fri for urenheder og hygiejnisk forsvarlige. Topshelf s.r.o., der driver en e-butik på www.ferwer.dk, har ret til at afvise en reklamation for varer, der ikke overholder ovennævnte principper for almindelig hygiejne (dekret 91/1984 Coll. om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme).

9. I begrundede tilfælde kan den anvisningsberettigede aftale en længere frist.

10. Kunden skal gøre krav gældende ved at sende varerne sammen med en udfyldt reklamationsformular og en kopi af købsbeviset for varerne (faktura) til Topshelf s.r.o., Tulkova 763/8, 19800 Prag 9, .


Procedure for reklamation af varer


Rengør og pak de varer, der skal reklameres, på en sådan måde, at der ikke opstår yderligere skade eller tab af varerne eller dele heraf under transporten.

Send pakken til Topshelf s.r.o., Tulkova 763/8, 19800 Prag 9, Tjekkiet.

Send os en e-mail med en begrundelse for din reklamation sammen med dit ordrenummer.
Kategori
Top